Welkom op de website van Bouwkundig Buro Junior.

Oude bredaseweg 10 Etten-Leur

Bouwkundig Buro Junior is een bouwkundig tekenburo in de breedste zin van het woord.

Tekenwerk wat zoal uitgevoerd wordt is bestemd voor de aanvraag Omgevingsvergunning, activiteit Bouwen, werktekeningen voor de uitvoering van bouwwerkzaamheden, detaillering, etc. Buro Junior kan het proces van u overnemen vanaf de eerste schets tot het afgeven van de vergunningen of de oplevering van de werkzaamheden.

Ook schrijft Bouwkundig Buro Junior regelmatig bestekken voor een onderhandse aanbesteding, worden de bouwwerkzaamheden begeleid en gecontroleerd en na afloop opgeleverd. Een hele zorg minder voor u als opdrachtgever.

Het werkgebied van Bouwkundig Buro Junior ligt hoofdzakelijk binnen een straal van 65km rond de vestigingsplaats Egchel (L) maar ook buiten deze regio worden opdrachten aangenomen.

Een kleine selectie van de uitgevoerde projecten, waarvoor wij het tekenwerk hebben uitgevoerd, vindt u bij de Referenties.