Kies een categorie:
Binnen deze categorie vindt u voorbeelden van projecten waarvoor Bouwkundig Adviesburo Junior het tekenwerk is uitgevoerd en de vergunningaanvraag is verzorgt.

Uitbreidingen Woningen
Nieuwe Woningen
Bergingen en Garages
Restauraties