Waarmee kan Buro Junior u van dienst zijn:

Buro Junior heeft in de afgelopen jaren al bij diverse projecten de voorbereidingen getroffen en de vergunningen verzorgt.  

De opdrachten die inmiddels zijn uitgevoerd zijn divers:  

 • het uitbreiden van woningen, voor zowel een erker, dakkapel of achteruitbouw,
 • het renoveren en uitbreiden van woningen,
 • het ontwerpen van nieuwe woningen en hiervoor de omgevingsvergunning verzorgt,
 • het uitbreiden van een aantal scholen,
 • het vernieuwen en vergroten van garages en bergingen,
 • het uitbreiden van bedrijfsgebouwen.

 

De opdrachten door Buro Junior uitgevoerd zijn voornamelijk het verzorgen van de aanvraag omgevingsvergunning. Hierbij kunnen de volgende onderdelen aan de orde komen:

Fase 1

* het ontwerpen van de verbouwing en/of nieuwbouw, dit alleen als de opdrachtgever geen beeld heeft over de mogelijkheden die er zijn.

* het uitwerken van het ontwerp tot een tekening waarmee een omgevingsvergunning aangevraagd kan worden, het digitaal indienen hiervan waarbij de nodige formulieren ingevuld moeten worden en de nazorg nadat de aanvraag omgevingsvergunning is ingediend.

 

Fase 2

 

Verder is het mogelijk om bij Buro Junior de werkzaamheden aan de woning of het gebouw in een Technische Omschrijving te omschrijven, indien nodig de tekeningen aan te vullen met installaties voor elektra en CV waarna een aantal offertes bij vooraf geselecteerde aannemers opgevraagd kunnen worden.

Na het controleren van de offertes van de aannemers kan bepaald worden welke aannemer de opdracht kan krijgen. Na eventuele bezuinigingen kan de opdracht naar de aannemer gegeven worden.

 

Fase 3

 

Tot slot kan Buro Junior bouwbegeleiding uitvoeren tijdens werkzaamheden aan de woning of gebouw. Hierbij wordt regelmatig contact gezocht met de aannemer over de gang van zaken, worden de werkzaamheden een aantal keren per week gecontroleerd en wordt gecontroleerd of meerwerk terecht door wordt berekend. Aan het einde van de werkzaamheden wordt nogmaals alles gecontroleerd en opgeleverd.


  Uitbreiding woonkamer Uitbreiding woonkamer

 

Buro Junior werkt samen met diverse kleine bedrijven op het gebied van voorbereiding en uitvoering

Voorbereiding

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning zijn soms diverse toetsingen noodzakelijk op het gebied van:

 

 • Energie Prestatie Norm. Dit is een berekening die aangeeft dat het ontwerp voldoet aan de gestelde eis van energieverbruik. Deze eisen worden regelmatig aangescherpt.
 • Ventilatie -en daglichtberekeningen
 • Bouwfysische aspecten zoals geluidsisolatie in lawaaigebieden en warmte-isolatie
 • Constructie berekeningen
 • Grondonderzoek, zowel op draagvermogen als op milieu.

Uitvoering

Voor de uitvoering van het ontwerp heeft het Buro Junior een netwerk van diverse kleine ondernemingen om zich heen die dergelijke projecten goed en correct kunnen uitvoeren.