Waarmee kan Buro Junior u van dienst zijn:

Buro Junior heeft in de afgelopen jaren al bij diverse projecten de voorbereidingen getroffen en de vergunningen verzorgt.  

De opdrachten die inmiddels zijn uitgevoerd zijn divers:  

  • het uitbreiden van woningen, voor zowel een erker, dakkapel of achteruitbouw,
  • het renoveren en uitbreiden van woningen,
  • het ontwerpen van nieuwe woningen en hiervoor de omgevingsvergunning verzorgt,
  • het vernieuwen en vergroten van garages en bergingen.

 

De opdrachten door Buro Junior uitgevoerd zijn voornamelijk het verzorgen van de aanvraag omgevingsvergunning. Hierbij kunnen de volgende onderdelen aan de orde komen:

* het ontwerpen van de verbouwing en/of nieuwbouw, dit alleen als de opdrachtgever geen beeld heeft over de mogelijkheden die er zijn.

* het uitwerken van het ontwerp tot een tekening waarmee een omgevingsvergunning aangevraagd kan worden, het digitaal indienen hiervan waarbij de nodige formulieren ingevuld moeten worden en de nazorg nadat de aanvraag omgevingsvergunning is ingediend.

Buro Junior werkt samen met diverse kleine bedrijven op het gebied van voorbereiding en uitvoering

Voorbereiding

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning zijn soms diverse toetsingen noodzakelijk op het gebied van:

 

  • BENG-berekening. Dit is een berekening die aangeeft dat het ontwerp voldoet aan de gestelde eis van energieverbruik. Deze eisen worden regelmatig aangescherpt.
  • Ventilatie -en daglichtberekeningen
  • Bouwfysische aspecten zoals geluidsisolatie in lawaaigebieden en warmte-isolatie
  • Constructie berekeningen
  • Grondonderzoek, zowel op draagvermogen als op milieu.